V-Cube Co.,Ltd "A Better Solution"

งานสถาปนิก’52


      งานสถาปนิก '52 ไดัจัดขึ้น ณ Challenger hall อิมแพค เมืองทอง-
ธานี VVP ได้เปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ล่าสุด "Glass Shower Door
Closer" ซึ่งเป็นการออกแบบการเปิดปิดประตูกระจกอัติโนมัติ โดยเน้น
การป้องกันน้ำที่อาจจะซึมฝ่าน หรือปิดประตูไม่สนิท
     V-Cube ขอแสดงความยินดีกับ VVP ที่ลูกค้าให้การตอบรับสินค้า
ใหม่ได้เป็นอย่างดี